StartRekrutacja
 

Rekrutacja

Rekrutacja trwa
Rozpoczęcie I edycji programu: I kwartał 2017Etapy rekrutacji:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego od 1 września) oraz załączenie doń wymaganych dokumentów:
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS)
  • list motywacyjny, z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów SGH-WUM MBA (maks. strona A4)
  • CV, jeśli zawiera ważne informacje nieuwzględnione w kwestionariuszu
  • zdjęcie paszportowe (rozmiar 236 pikseli x 295 pikseli; rozdzielczość fotografii minimum 300 dpi)
  • notka biograficzna opisująca wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w trzeciej osobie (długość 800 – 1000 znaków ze spacjami)
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej (potwierdzenie dokonania wpłaty w pliku pdf)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – terminy rozmów są ustalane indywidualnie.


Po weryfikacji dokumentów, kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest ocena kandydata jako przyszłego słuchacza programu SGH-WUM MBA. Po rozmowach z kandydatami dokonuje się wyboru grupy słuchaczy najlepiej spełniającej warunki wstępne kwalifikacji na studia SGH-WUM MBA.

Opłaty obowiązujące w I edycji SGH–WUM MBA:

Opłata wpisowa: 300 zł.
Opłata za studia: 33 900 zł. Płatności można dokonywać w opłatach semestralnych.

Dane do przelewu:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Numer konta: 49 1160 2202 0000 0003 1035 2877
BANK MILLENIUM SWIFT: BIGBPLPW
(w opisie: nazwisko, imię oraz opłata wpisowa MBA)


button_rekrutacja_online

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00