StartProgram
 

Wstęp

Rosnące oczekiwania wobec jakości świadczonych usług, skuteczności opieki zdrowotnej, rozwoju technologii medycznych i gospodarki powoduje, iż menadżerowie działający w ochronie zdrowia muszą dostosować metody zarządzania do nowych warunków. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przygotowały autorski program studiów Master of Business Administration w ochronie zdrowia.

Czas trwania studiów:

Studia trwają cztery semestry (580 h godzin zajęć).

Szczegółowy program studiów:

Przedmiot/ blok zajęć Liczba godzin zajęć
1 Przywództwo i zachowania w organizacji 36
2 Zarządzanie strategiczne 36
3 Ekonomia menedżerska 36
4 Zdrowie publiczne 12
5 Statystyka i analiza decyzji 36
6 Zarządzanie zasobami ludzkimi 24
7 Rachunkowość finansowa 24
8 Marketing i komunikacja w ochronie zdrowia 24
9 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 36
10 Nowe technologie w ochronie zdrowia Cz. 1 12
11 Zarządzanie projektami 24
12 Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 24
13 Zarządzanie finansami 36
14 Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia 30
15 Nowe technologie w ochronie zdrowia Cz. 2 12
16 Ekonomia ochrony zdrowia (plus Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne) 30
17 Zarządzanie podmiotami leczniczymi 24
18 Audyt i kontrola wewnętrzna 12
19 Negocjacje 24
20 Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 12
21 Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego przez szpitale 12
22 HTA 6
23 Prawne i organizacyjne aspekty badań klinicznych 6
24 Zarządzanie kryzysowe 12
25 Spotkanie z ekspertem 10
26 Praca dyplomowa 30
Razem 580

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00