StartFormularz rekrutacyjny
 

Formularz rekrutacyjny

* - pole wymagane

Dane osobowe
Adres zamieszkaniaAdres do korespondencji

Adres korespondencyjny taki sam jak adres zamieszkaniaInny adresUkończone studia wyższe


Uczelnia pierwszaUczelnia drugaUczelnia trzeciaDokumenty do załączenia

Akceptowalne pliki to .jpg, .png, .pdf, .docInformacje dodatkowe

Oświadczam, że wprowadzone dane są zgodne z moim dowodem osobistym (paszportem) oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz do zapewnienia prawidłowego toku studiów SGH-WUM MBA.

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia na studia SGH-WUM MBA, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, tj. notki biograficznej, zdjęcia oraz, adresu e-mail w portalu SGH-WUM MBA w celu umożliwienia kontaktu ze mną wykładowcom oraz pozostałym uczestnikom programu SGH-WUM MBA, edycji w której podejmę studia.

Oświadczam, że w przypadku nie przyjęcia na studia wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji o naborze na kolejną edycję programu SGH-WUM MBA.

  1. Administratorem Pana/Pani danych wskazanych jest  Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) 
z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie (kod pocztowy: 02-091), tel.: + 48 22 57 20 913
  2. Kontakt z IOD możliwy jest pod nr tel.:+48 22 57 20 320, bądź adresem e-mail: iod@wum.edu.pl.
  3. Celem zbierania danych jest  przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia podyplomowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r., oraz zgodnie z RODO Pani/Pana adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a będzie przetwarzany w celu przekazywania Pani/Panu informacji drogą elektroniczną przed Administratora.)
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
|i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury na studia podyplomowe i inne formy kształcenia podyplomowego lub dalsze kształcenie na studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia podyplomowego. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia celu w jakim zostały pozyskane, w tym:
- w procesie rekrutacji
- w procesie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia podyplomowego – przez okres trwania tych studiów. Po zakończeniu lub rezygnacji ze studiów podyplomowych lub innych form kształcenia podyplomowego Pana/ Pani  dane zostaną przeniesione do archiwum WUM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. W razie wątpliwości proszę uprzejmie o kontakt pod adresem: iod@wum.edu.pl


Skąd dotarła do Pani/a informacja o programie SGH-WUM MBA?


Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00