StartKierownictwo Programu
 

Kierownictwo Programu

Kierownictwo Programu SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia tworzą eksperci w obszarze edukacji i dydaktyki. Wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

Artur Białoszewski
Kierownik ze strony WUM

Artur Białoszewski

Pracownik naukowy w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii. Kierownik Biura Programu SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Były kierownik Biura Zarzadzania Jakością Kształcenia WUM. Doświadczenie zdobywał między innymi w Departamencie Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwie Zdrowia, SIGNAL-IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polishmedic S.A. czy współpracując z Ministerstwem Zdrowia koordynując część spotkań oraz konferencji w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przedstawiciel jednostki w projektach European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing realizowanym przez Komisje Europejską. Członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Monika Raulinajtys-Grzybek
Kierownik ze strony SGH

Monika Raulinajtys-Grzybek

Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, kierownik projektu rektorskiego #SGH dla ochrony zdrowia. Członek Rady Taryfikacji przy AOTMiT, współpracuje z podmiotami leczniczymi jako członek Rad Społecznych i konsultant dyrekcji w zakresie controllingu. Członek zespołu Ministra Zdrowia opracowującego rozporządzenie ds. rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00