StartKierownictwo Programu
 

Kierownictwo Programu

Kierownictwo Programu SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia tworzą eksperci w obszarze edukacji i dydaktyki. Wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

Artur Białoszewski
Kierownik ze strony WUM

Artur Białoszewski

epidemiolog, ekonomista, specjalista zdrowia publicznego i środowiskowego. Mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie Zdrowia środowiskowego. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Koordynator obszaru rozwoju strategii kadr medycznych zespołu doradców Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Członek komisji ds. Zagrożeń Środowiskowych Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego w Centrum Egzaminów Medycznych. Współtwórca i kierownik Programu SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia, koordynator ds. rozwoju form kształcenia podyplomowego w Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM. Uczestnik I edycji MIT Enterprise Forum Poland (MITEF). Lead Project Manager oraz work package leader projektów finansowanych ze źródeł krajowych oraz międzynarodowych. Kierownik specjalizacji w dziedzinach epidemiologii. Doświadczenie zdobywał również między innymi jako prezes Medspire sp zoo, prezes Medical Innovations sp. k., kierownik Biura Zarzadzania Jakością Kształcenia WUM oraz pracując w Departamencie Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, SIGNAL-IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polishmedic S.A., przy organizacji Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przedstawiciel jednostki w projektach European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing realizowanym przez Komisję Europejską. Członek towarzystw: Association for Medical Education in Europe (AMEE) International Epidemiological Association (IEA), Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH) oraz European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

Linkedin >

Monika Raulinajtys-Grzybek
Kierownik ze strony SGH

Monika Raulinajtys-Grzybek

dr hab. prof. SGH, ekonomistka, specjalistka finansów i zarządzania w ochronie zdrowia. Kierowniczka Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierowniczka Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia, innowacyjnego centrum badań i analiz poświęconych sektorowi zdrowia i ochrony zdrowia. Kieruje studiami Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Członkini Rady Taryfikacji I kadencji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Współpracuje z podmiotami leczniczymi jako konsultantka dyrekcji w obszarze controllingu i członkini Rad Społecznych. W pracy dydaktycznej zajmuje się problematyką controllingu i wnioskowania na podstawie informacji finansowych. Prowadzi zajęcia na wszystkich kierunkach studiów, w tym na studiach doktoranckich i MBA. Kieruje projektami naukowymi i wdrożeniowymi dotyczącymi efektywności zarządzania usługami zdrowotnymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Aktualnie realizowane badania dotyczą kosztów bezpośrednich i społecznych w ochronie zdrowia, decyzji cenotwórczych w ochronie zdrowia, wpływu narzędzi polityki zdrowotnej na budżet płatnika publicznego.

Linkedin >

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00