StartRekrutacja
 

Rekrutacja

Rekrutacja na VII edycję trwa do 10 września 2024 r.

 

Zapisy na VII edycję studiów EMBA

Rekrutacja na VII edycję została rozpoczęta 1 stycznia 2024 r.

Zakończy się 10 września 2024 r. (lub po uzyskaniu maksymalnej liczby uczestników)

Uruchomienie VII edycji planowane jest na koniec września 2024 r.Jeśli masz pytania napisz do nas mba@wum.edu.pl lub zadzwoń pod numer 512 929 803, a my się z Tobą skontaktujemy.

 1. Zarejestrowanie się w systemie rekrutacji, zalogowanie się i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie doń wymaganych dokumentów:
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy, odpis z KRS, lub ew. CEIDG)
  • list motywacyjny, z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów SGH-WUM MBA (maks. strona A4)
  • CV
  • zdjęcie (rozmiar 236 pikseli x 295 pikseli; rozdzielczość fotografii minimum 300 dpi)
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej (potwierdzenie dokonania wpłaty w pliku pdf)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – terminy rozmów są ustalane indywidualnie.

 

Po weryfikacji dokumentów, kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest ocena kandydata jako przyszłego słuchacza programu SGH-WUM EMBA. Po rozmowach z kandydatami dokonuje się wyboru grupy słuchaczy najlepiej spełniającej warunki wstępne kwalifikacji na studia SGH-WUM EMBA.

Opłaty obowiązujące w VII edycji SGH–WUM EMBA:

Opłata wpisowa: 300 zł
Opłata za studia VI Edycji: 44 900 zł
Płatności można dokonywać w czterech równych opłatach semestralnych (11 225 zł za semestr).

Zarządzenie Rektora Nr 3/2023 o opłacie za studia SGH-WUM EMBA w ochronie zdrowia.

Dane do przelewu:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Numer konta: 49 1160 2202 0000 0003 1035 2877
BANK MILLENIUM SWIFT: BIGBPLPW
(w opisie: nazwisko, imię oraz opłata wpisowa MBA)


Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00