StartRekrutacja
 

Rekrutacja

Rekrutacja na III edycję trwa.
Rozpoczęcie III edycji programu planowane jest na styczeń 2020 roku. (semestr zimowy)Wstępny harmonogram III edycji zostanie opublikowany wkrótce


Jeśli masz pytania napisz do nas mba@wum.edu.pl lub zadzwoń pod numer 512 929 803, a my się z Tobą skontaktujemy.

Etapy rekrutacji:

 1. Zarejestrowanie się w systemie rekrutacji, zalogowanie się i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie doń wymaganych dokumentów:
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS)
  • list motywacyjny, z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów SGH-WUM MBA (maks. strona A4)
  • CV
  • zdjęcie paszportowe (rozmiar 236 pikseli x 295 pikseli; rozdzielczość fotografii minimum 300 dpi)
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej (potwierdzenie dokonania wpłaty w pliku pdf)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – terminy rozmów są ustalane indywidualnie.

Po weryfikacji dokumentów, kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest ocena kandydata jako przyszłego słuchacza programu SGH-WUM MBA. Po rozmowach z kandydatami dokonuje się wyboru grupy słuchaczy najlepiej spełniającej warunki wstępne kwalifikacji na studia SGH-WUM MBA.

Opłaty obowiązujące w III edycji SGH–WUM MBA:

Opłata wpisowa: 300 zł.
Opłata za studia: 37 000 zł. Płatności można dokonywać w opłatach semestralnych.

Dane do przelewu:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Numer konta: 49 1160 2202 0000 0003 1035 2877
BANK MILLENIUM SWIFT: BIGBPLPW
(w opisie: nazwisko, imię oraz opłata wpisowa MBA)


button_rekrutacja_online

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00