StartProgram
 

Edycja specjalna MZ (zakończona)Program SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia specjalnie dostosowany i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Zdrowia dla podmiotów funkcjonujących w publicznym systemie zdrowia, który się skupia na podniesieniu kompetencji menedżerskich uczestniczących w nim osób.

Szczegóły rekrutacji tutaj

Nazwa modułu Przedmioty Godziny
Moduł Ekonomiczno-Finansowy w Ochronie Zdrowia Zarządzanie zasobami ludzkimi 32
Ekonomia ochrony zdrowia 32
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 32
Angielski w ochronie zdrowia 16
Farmakoekonomika 16
Ubezpieczenia społeczne 16
Ekonomia menedżerska 16
Suma 160
Moduł Umiejętności Menadżerskie Przywództwo i zachowania w organizacji 48
Statystyka i analiza decyzji 48
Delegowanie i priorytetyzacja zadań 16
Negocjacje 32
Wizyta studyjna 16
Suma 160
Moduł Zarządzanie i Prawo w Ochronie Zdrowia Zarządzanie strategiczne 16
Zarządzanie finansami 32
Zarządzanie projektami 32
Zarządzanie podmiotami leczniczymi 32
Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia 32
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 16
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 32
Suma 192
Moduł Ochrona Zdrowia Systemy ochrony zdrowia 16
Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia 32
Zarządzanie kryzysowe 32
Zdrowie publiczne i polityka zdrowotna
32
Nowe technologie w ochronie zdrowia 32
Projekty menedżerskie 16
Suma 160
SUMA GODZIN W PROGRAMIE MBA 672

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00