StartO studiach
 

SGH – WUM MBA – dla kogo?

  1. Osób zajmujących stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych i innych jednostkach działających w ochronie zdrowia, w ramach zarządzania ogólnego, a także zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, kwestiami administracyjno-technicznymi;
  2. Pracujących w administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia min. Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, strukturach samorządowych;
  3. Właścicieli dużych, średnich i małych przedsiębiorstw działających w ochronie zdrowia min. niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw medycznych);
  4. Pracowników firm farmaceutycznych.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który potrafi kierować podmiotem funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia. Podejmuje decyzje menedżerskie. Porusza się w przestrzeni ICT. Posiada niezbędne kompetencje społeczne. Akceptuje, że ochrona zdrowia to dobro publiczne, ale również rozumie mechanizmy rynkowe w tym obszarze. Zna realia ochrony zdrowia, w tym szczególnie aspekty społeczne i etyczne.

Czas trwania studiów:

Studia trwają cztery semestry (550 h godzin zajęć). Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątek od godziny 13:30 i sobotę od godziny 9:30, z wyjątkiem wakacji, świąt (zazwyczaj przewidziany jest jeden wolny weekend w miesiącu).

Warunki ukończenia studiów oraz uzyskania dyplomu:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz wykonanie pracy dyplomowej (indywidualnej bądź grupowej) pod nadzorem naukowym promotora, uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wymagania ogólne naboru:

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, udokumentowane przynajmniej 3 lata doświadczenia związanego z zarządzaniem lub podejmowaniem decyzji oraz rozmowa kwalifikacyjna.Rekrutacja na II edycję studiów otwarta r.
Jeśli masz pytania napisz do nas mba@wum.edu.pl lub zadzwoń pod numer 512-929-803.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00SSCP   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   000-105   70-486   70-177   N10-006   500-260   640-692   70-980   CISM   VCP550   70-532   200-101   000-080   PR000041   2V0-621   70-411   352-001   70-480   70-461   ICBB   000-089   70-410   350-029   1Z0-060   2V0-620   210-065   70-463   70-483   CRISC   MB6-703   1z0-808   220-802   ITILFND   1Z0-804   LX0-103   MB2-704   210-060   101   200-310   640-911   200-120   EX300   300-209   1Z0-803   350-001   400-201   9L0-012   70-488   JN0-102   640-916   70-270   100-101   MB5-705   JK0-022   350-060   300-320   1z0-434   350-018   400-101   350-030   000-106   ADM-201   300-135   300-208   EX200   PMP   NSE4   1Z0-051   c2010-657   C_TFIN52_66   300-115   70-417   9A0-385   70-243   300-075   70-487   NS0-157   MB2-707   70-533   CAP   OG0-093   M70-101   300-070   102-400   JN0-360   SY0-401   000-017   300-206   CCA-500   70-412   2V0-621D   70-178   810-403   70-462   OG0-091   1V0-601   200-355   000-104   700-501   70-346   CISSP   300-101   1Y0-201   200-125  , 200-125  , 100-105  , 100-105  , 70-346   100-101   PMP   300-115  , 640-692  , 400-201   220-901  , 70-243  , 70-480   350-030  , 200-125  , 1Z0-051   JN0-102   9L0-012   M70-101   640-692   LX0-104   CCA-500   SSCP   350-030  , 70-461   ICBB   9A0-385   300-070   1Y0-201   200-355  , 70-177   1Z0-061   352-001  , 350-029   210-065   JK0-022  , 101-400   MB2-707   AWS-SYSOPS   101  , HP0-S42   400-051   210-260   MB6-703   OG0-091  , 300-135   100-105  , 102-400   AWS-SYSOPS   70-413  , 810-403   CRISC   200-125  , 2V0-620   102-400