StartO studiach
 

Inspirujemy!

Doskonalenie zawodowe przez całe życie wydaje się być dziś jedynym kierunkiem dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową i iść naprzód. Rynek edukacyjny oferuje wiele możliwości – począwszy od kilkudniowych kursów, przez 2-semestralne studia podyplomowe po studia Executive MBA.

Te ostatnie stanowią ogromne wyzwanie – przede wszystkim organizacyjne z uwagi na wysoki poziom, niezwykle szeroki zakres wiedzy i dużą ilość czasu koniecznego na jej przyswojenie. Mimo tych wymagań (a może częściowo dzięki nim?) studia MBA cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie. Również w Polsce coraz więcej menedżerów decyduje się na ich ukończenie.

Dlaczego studia MBA?

MBA rozwija zaawansowane i wielostronne umiejętności zarządcze użyteczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich.


Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów koncentrują się na przywództwie, myśleniu analitycznym i strategicznym, komunikacji i kreatywności. Są to kluczowe czynniki niezbędne do odniesienia sukcesu w każdej branży i na każdym stanowisku.

Studia dają możliwość nawiązania relacji biznesowych użytecznych na dalszych etapach kariery


Dwa lata studiów pozwalają na nawiązanie licznych pogłębionych relacji biznesowych – zarówno z innymi uczestnikami jak i z wykładowcami. Networking nie bez powodu wskazywany jest jako jeden z podstawowych powodów rozpoczęcia studiów MBA.

Posiadanie dyplomu MBA znacznie umacnia pozycję na rynku pracy


Jak pokazują liczne badania, absolwenci studiów MBA zarabiają więcej i szybciej znajdują pracę w porównaniu z innymi menedżerami. MBA uważane są za najbardziej prestiżowe studia podyplomowe, a ich absolwenci cieszą się dużym szacunkiem w środowisku biznesowym.

Studia rozwijają samodyscyplinę i umiejętność zarządzania czasem


Zdobycie dyplomu MBA wiąże się z wyrzeczeniami. Słuchacze są zobowiązani do regularnego uczęszczania na zajęcia, wykonywania zadań i spędzania godzin na zajęciach zespołowych, dyskusjach w grupach i oczywiście samokształceniu. Muszą być zdyscyplinowani, by realizować te zadania na wymaganym poziomie. Konieczność pogodzenia studiów z życiem zawodowym i prywatnym wpływa również na poprawę sposobu zarządzania czasem.

Dlaczego MBA w ochronie zdrowia? • Specjalistyczny program MBA jest szyty na miarę i pozwala na dokładne poznanie specyfiki branży, która jest bardzo specyficzna – kształtowana przez wiele czynników i podlegająca dynamicznym zmianom.
 • Ochrona zdrowia to branża, która zyskuje na znaczeniu. Wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne, a także doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że ma ona przed sobą ogromny potencjał rozwoju
 • Ochrona zdrowia to nie tylko podmioty lecznicze. To również znacząca grupa innych interesariuszy – właściciele i udziałowcy tych jednostek, producenci leków i sprzętu medycznego, instytucje regulacyjne, organizacje zawodowe, kancelarie prawne, media.
 • Połączenie kompetencji ludzi pracujących w różnych obszarach tego sektora pozwala na poszerzenie spojrzenia i analizę problemów z różnych stron. A opuszczenie (choć na chwilę) własnej strefy komfortu jest pierwszym krokiem do znalezienia przełomowych rozwiązań.

Dlaczego SGH-WUM MBA?Absolwenci naszych studiów potrafią kierować podmiotem funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia. Mają świadomość, że ochrona zdrowia to dobro publiczne, ale również rozumieją mechanizmy rynkowe w tym obszarze. Znają realia ochrony zdrowia, w tym szczególnie aspekty społeczne i etyczne. Umieją podejmować różnorodne decyzje menedżerskie i rozumieją czynniki wpływające na te decyzje. Posiadają niezbędne kompetencje społeczne, by pracować na stanowisku menedżera w podmiocie funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia.

Co gwarantujemy:

 • Ogromne doświadczenie wykładowców – pracują z nami najlepsi wykładowcy SGH i WUM z doświadczeniem na studiach MBA oraz praktycy
 • Wysoki poziom – wykładowcy wymagają wiele zarówno od studentów, ale i od siebie
 • Warsztatowy charakter zajęć – studia MBA to nie suche wykłady, to zastosowanie ogromu zdobytej wiedzy w praktyce
 • Kompleksowy program zawierający wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z ochroną zdrowia
 • Materiały na każdą sesję
 • Spotkanie networkingowe

UczestnicyStudia Executive MBA skierowane są do wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie i co najmniej 3 lata doświadczenia menedżerskiego. Jeśli Państwa dzisiejsza ścieżka zawodowa związana jest z ochroną zdrowia lub też planujecie Państwo przekierowanie jej w tę stronę – zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na tej stronie.

Na studia SGH-WUM MBA zapraszamy w szczególności:

 • osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych i innych jednostkach działających w ochronie zdrowia
 • personel medyczny pełniący funkcje kierownicze
 • pracowników administracji publicznej, zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym
 • właścicieli podmiotów leczniczych
 • pracowników firm farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego
 • właścicieli i menedżerów innych przedsiębiorstw medycznych
 • prawników zajmujących się regulacjami w ochronie zdrowia

Jeśli reprezentujecie Państwo inną grupę zawodową – przekonajcie nas w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dlaczego właśnie Państwa udział pozwoli grupie na uzyskanie unikalnych kompetencji!

Czas trwania studiówStudia trwają cztery semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątek od godziny 13:30 i sobotę od godziny 9:00, z wyjątkiem wakacji, świąt (zazwyczaj przewidziany jest jeden wolny weekend w miesiącu).

Warunki ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwaWarunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz wykonanie pracy dyplomowej (indywidualnej bądź grupowej) pod nadzorem naukowym promotora, uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta oraz zdanie egzaminu końcowego.Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje wspólne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wymagania ogólne naboruWarunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, udokumentowane przynajmniej 3 lata doświadczenia związanego z zarządzaniem lub podejmowaniem decyzji oraz rozmowa kwalifikacyjna.


 

Jeśli masz pytania napisz do nas mba@wum.edu.pl lub zadzwoń pod numer 512-929-803.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00