Nabór na V edycję trwa
15 February 2022
V edycja została uruchomiona
3 October 2022
Nabór na V edycję trwa
15 February 2022
V edycja została uruchomiona
3 October 2022
StartAktualności
 

Program SGH-WUM EMBA w ochronie zdrowia

Pandemia i okres post-pandemiczny wymusiły zmianę postrzegania wielu sfer naszego życia, w tym zdrowia i systemu ochrony zdrowia. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom zmodyfikowaliśmy program studiów Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia.

Wspólnie z zespołem naszych wykładowców dążymy, by Słuchacze i Absolwenci potrafili proaktywnie zarządzać organizacjami funkcjonującymi w coraz bardziej nieprzewidywalnym i turbulentnym otoczeniu. Chcąc położyć większy nacisk na umiejętność zarządzania zmianami i wyprzedzającego reagowania na nie wprowadzamy moduł Innowacje w zdrowiu. Łącznie z innymi przedmiotami (np. Zarządzaniem kryzysowym) wyposaży on Słuchaczy w kompetencje szukania rozwiązań i szans.
Wiemy jak ważne dla menedżera jest umiejętność komunikowania pomysłów – bez tego nawet najlepsze mogą zginąć w chaosie informacyjnym.
Na przedmiotach Autoprezentacja i kontakt z mediami a także innych (np. Negocjacje czy Przywództwo i zachowania w organizacji) szlifujemy te kompetencje.

Kładziemy nacisk na praktyczną weryfikację nabytych umiejętności – w trakcie studiów będzie ku temu niejedna okazja, między innymi w trakcie Gry strategicznej, czy Wizyty studyjnej.

W programie pozostały wszystkie mocne punkty, które dotychczas cieszyły się uznaniem naszych Słuchaczy – oparte na pracy w grupach, kejsach i praktycznych problemach. Dzięki nim studia pozostają wyzwaniem pozwalającym zyskać nową perspektywę na zarządzanie w opiece zdrowotnej.