StartEdycja MZ
 

Edycja MZ

Rekrutacja na tę edycję koordynowana jest przez Ministerstwo Zdrowia.

W związku z dużym zainteresowaniem a także z trudnościami technicznymi, które wystąpiły podczas wysyłania do Państwa informacji nt. rekrutacji do projektu „Akademia Menadżera – przeprowadzenie działań rozwojowych kadry zarządzającej” nr POWR.05.02.00-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do 22 stycznia 2020 r. do godz. 13.00.

Dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli bądź nie mogli przesłać dokumentów, przypominamy:

Studia MBA prowadzone będą przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie oraz Szkołę Główna Handlową z siedzibą w Warszawie.

W ramach dwuletnich studiów przewidziane są cztery moduły/semestry:

  • Moduł Ekonomiczno-Finansowy w Ochronie Zdrowia.
  • Umiejętności Menadżerskich.
  • Zarządzanie i Prawo w Ochronie Zdrowia.
  • Ochrona Zdrowia.
  • Zajęcia z języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia

Łącznie przewiduje się ok. 670 godzin zajęć.

Studia kierowane są do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla podmiotów leczniczych będących jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, w tym szpitali klinicznych oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia, mającej co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku zarządczym. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Udział w studiach jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdów i zakwaterowania.

Poniżej prezentujemy podstawy
harmonogram dotyczący rekrutacji na studiaStyczeń 7-22 Składanie przez kandydatów wymaganych do projektu dokumentów wyłącznie w postaci elektronicznej podpisanych podpisem kwalifikowanym lub poprzez Profil Zaufany ePUAP (instrukcja w załączniku). Dopuszczalny jest jedynie skan zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę
Styczeń 29-31 Rozmowy kwalifikacyjne z zakwalifikowanymi kandydatami
Luty 13-20 Przekazanie informacji o wynikach rekrutacji oraz podpisanie umów z osobami zakwalifikowanymi (umowy będą zawarte w postaci elektronicznej)
Planowane rozpoczęcie studiów 22 lutego 2020 r. a zakończenie w pierwszej połowie 2022 roku

Aby dokonać rekrutacji należy koniecznie zapoznać się z treścią regulaminu
oraz wysłać komplet dokumentów zawierający:

Wszystkie dokumenty należy przesyłać do 22 stycznia 2020 r. do godz. 13.00 na adres mail: studiamba@mz.gov.pl lub Elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Zdrowia: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia podpisane są przez Kandydata/tkę podpisem kwalifikowanym lub poprzez Profil Zaufany. Nie dopuszcza się skanów podpisanych odręcznie dokumentów formularza zgłoszeniowego i oświadczeń. Dopuszcza się jedynie skan zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym lub poprzez Profil Zaufany.W przypadku dodatkowych pytań
zapraszamy do kontaktu w godz. 9.00 - 13.00 tel. (22) 63 49 521, (22) 63 49 436.Pliki do pobraniaRegulamin Rekrutacji


Instrukcja epuapWarszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00