miniature_4
Zaproszenie Dziekana CKP WUM Prof. Bolesława Samolińskiego
13 grudnia 2016
miniature_3
StartAktualności
 

Powołanie Rady Programowej studiów SGH-WUM MBA

14 kwietnia br. zainaugurowała działalność Rada Programowa studiów MBA, które będą prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W spotkaniu rozpoczynającym pracę Rady uczestniczyli JM Rektorzy obu Uczelni – prof. Marek Krawczyk oraz prof. Tomasz Szapiro.

Powołanie Rady Programowej studiów MBA to wynik podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowy o współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W dokumencie tym obie strony zadeklarowały między innymi wspólne działanie w zakresie rozwijania działalności dydaktycznej.

Wtorkowe spotkanie, podczas którego ukonstytuował się skład Rady, otworzył JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu - prof. Marek Krawczyk. Po przemówieniu JM Rektora SGH – prof. Tomasza Szapiry, głos zabrał prof. Marek Krawczyk. Zwracając się do zebranych, podzielił się osobistymi refleksjami o przeobrażeniach, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, zwłaszcza w aspekcie ekonomizacji ich działalności. Mówił także o wyzwaniach edukacyjnych, którym musimy sprostać.

W skład nowo utworzonej Rady Programowej weszli z ramienia WUM: prof. Bolesław Samoliński - Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, prof. Zbigniew Gaciong – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, były Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego; prof. Leszek Pączek - Kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, były Rektor WUM oraz rekomendowany przez naszą Uczelnię ekspert zewnętrzny - prof. Krzysztof Opolski – Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Szkołę Główną Handlową w Warszawie w Radzie będą reprezentować: prof. Ryszard Rapacki - Kierownik Katedry Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej, prof. Gertruda Świderska - Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej oraz dr hab. Mirosław Jarosiński - Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, który przez aklamację został wybrany przewodniczącym Rady.

O specyfice programu studiów MBA w ochronie zdrowia z perspektywy swojej Uczelni, wypowiedzieli się prof. Bolesław Samoliński i prof. Marek Gruszczyński - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą SGH. Ich wypowiedzi dały początek dyskusji na temat sylwetki absolwenta studiów, kluczowych założeń programu oraz technicznych aspektów kształcenia.

Koordynatorem spotkania z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był mgr Artur Białoszewski - Pełnomocnik Dziekana CKP ds. Studiów MBA w ochronie zdrowia. Ze strony SGH funkcję tę pełnił dr Michał Jakubczyk, adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH).