O programie w Polskim Radiu
25 stycznia 2017
MBA – tylko akredytowany program!
14 grudnia 2017
StartAktualności
 

Rozpoczęła się I edycja

SGH-WUM MBA

17 listopada zajęciami z przedmiotu "Przywództwo i zachowania w organizacji" prowadzonymi przez prof. Rafała Mrówkę rozpoczęła się I edycja studiów SGH-WUM MBA. Celem zajęć było uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat kierowania zachowaniami w organizacji, ale także umiejętności jej wykorzystania w codziennej pracy menedżera w organizacji związanej z ochroną zdrowia. Omawiane zagadnienia były rozpatrywane z punktu widzenia osób kierujących organizacjami i zespołami w ramach organizacji, którzy odpowiadać muszą za tworzenie warunków współpracy w ramach organizacji i są źródłem powielanych norm organizacyjnych. Motywem przewodnim rozważań była kwestia przywództwa na różnych poziomach organizacji oraz tworzona świadomie kultura organizacyjna. Analizowane były problemy związane z wprowadzaniem zmian w organizacjach, komunikacji w organizacji, efektywnym zarządzaniem zespołami, zarządzaniem konfliktem, motywacją, postawami pracowników.

Zajęcia miały miały charakter interaktywny gdzie analizowano wiele przykładów polskich i zagranicznych organizacji oraz rozwiązywanie opisów sytuacyjnych (case studies) dotyczących zarówno organizacji będących częścią systemu ochrony zdrowia, jak również inspirujących przykładów organizacji z innych branż.

W następnym tygodniu zjazd rozpocznie się od uroczystej inauguracji, która odbędzie się w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o godzinie 11:00. W uroczystości tej wezmą udział Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz innych instytucji otoczenia ochrony zdrowia.

Artur Z. Białoszewski

Kierownik programu SGH-WUM MBA