SGH-WUM MBA najlepszym programem MBA dla menadżerów systemu zdrowia
22 czerwca 2018
Gratulujemy absolwentom I edycji – pierwsza graduacja
23 grudnia 2019
StartAktualności
 

Rozpoczęła się II edycja

SGH-WUM MBA

12 stycznia zajęciami z przedmiotu "Przywództwo i zachowania w organizacji" prowadzonymi przez prof. Rafał Mrówkę rozpoczęła się II edycja studiów SGH-WUM MBA. Słuchaczy przywitali przedstawiciele władz obu uczelni: Prorektor SGH ds. nauki i zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM prof. dr hab. Bolesław Samoliński, oraz kierownictwo Studiów: dr hab. Michał Jakubczyk i mgr Artur Białoszewski. Celem zajęć było uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat kierowania zachowaniami w organizacji, ale także umiejętności jej wykorzystania w codziennej pracy menedżera w organizacji związanej z ochroną zdrowia. Omawiane zagadnienia były rozpatrywane z punktu widzenia osób kierujących organizacjami i zespołami w ramach organizacji, którzy odpowiadać muszą za tworzenie warunków współpracy w ramach organizacji i są źródłem powielanych norm organizacyjnych. Motywem przewodnim rozważań była kwestia przywództwa na różnych poziomach organizacji oraz tworzona świadomie kultura organizacyjna. Analizowane były problemy związane z wprowadzaniem zmian w organizacjach, komunikacji w organizacji, efektywnym zarządzaniem zespołami, zarządzaniem konfliktem, motywacją, postawami pracowników.

Zajęcia miały miały charakter interaktywny gdzie analizowano wiele przykładów polskich i zagranicznych organizacji oraz rozwiązywanie opisów sytuacyjnych (case studies) dotyczących zarówno organizacji będących częścią systemu ochrony zdrowia, jak również inspirujących przykładów organizacji z innych branż.

Artur Z. Białoszewski

Kierownik programu SGH-WUM MBA