MBA – tylko akredytowany program!
14 December 2017
Rozpoczęła się II Edycja SGH-WUM MBA
15 January 2019
MBA – tylko akredytowany program!
14 December 2017
Rozpoczęła się II Edycja SGH-WUM MBA
15 January 2019
StartAktualności
 

SGH-WUM EMBA najlepszym programem MBA dla menadżerów systemu zdrowia

19 czerwca ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Kształcących Menedżerów Zdrowia. Dużym sukcesem jest uplasowanie się na czele listy placówek prowadzących studia podyplomowe studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia stworzonych wspólnie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Organizatorem rankingu było czasopismo Menedżer Zdrowia i Wydawnictwo Termedia. Zestawienie najlepszych jednostek oferujących kształcenie podyplomowe przygotowano na podstawie wypełnionych ankiet, w których pytano m.in. o jakość kształcenia, doświadczenie rynkowe wykładowców, potencjał naukowy, koszt studiów, liczbę godzin dydaktycznych i tych przeznaczonych na indywidualne seminaria oraz konsultacje. Uwzględniono także informację o stosunku wykładów do ćwiczeń w pojedynczej edycji studiów, liczbie pracowników dydaktycznych i liczbie ich cytowań według bazy Web of Science.

Obydwie uczelnie to liderzy kształcenia w swoich obszarach kształcenia. Od profesjonalizmu i doskonałości w zarządzaniu oraz w medycynie zależy, czy w przyszłości będziemy mogli lepiej żyć. Wspólne studia są odpowiedzą na potrzebę kształcenia najwyższej klasy menedżerów w instytucjach zdrowia oraz przekonania, że efektywne zarządzenie w tym sektorze jest istotne z perspektywy społeczeństwa. Studia realizowane są według autorskiego programu przygotowanego przez doświadczonych praktyków i najlepszych pracowników naukowych obydwu uczelni.

Rekrutacja na VII edycję trwa do 10 września! Serdecznie zapraszamy!

Start Programu: wrzesień/listopad 2024.